ปากกาโลหะ 04

Metal Ball Pen (ปากกาโลหะรุ่นนี้มีของในสต๊อก พร้อมส่งทันที)